Šimanov

Bývalý starosto...

Následující dopis se objevil v diskusi na oficiálních webových stránkách obce dne 17.2.2010 (doplnění: dne 22.2.2010 byl z oficiální stránek odstraněn, 23.2.2010 byl opět zveřejněn) - je adresován mně. Starosta reaguje na tento článek.

Bývalý starosto,

článek, který jste zveřejnil na Vašich tzv. neoficiálních stránkách obce, je plný polopravd, výmyslů a lží.

Ptám se, proč jste si nezjistil u místostarostky obce, která měla v inkriminovaný den úřední hodiny, jak to bylo mým sprostým a hnusným hlášením o úmrtí občanky Šimanova? Proč jste na rozdíl ode mne nekontaktoval pozůstalé? Proč jste nekontaktoval mne, pokud šlo o můj telefonický rozhovor z "rozhořčenou Danielou"? Proč mi vkládáte do úst slova, která jsem nikdy nepoužil? Proč mne podezíráte s podivných choutek k ženě v "Kristových létech". Odpověď je jednoduchá! NEMĚL BYSTE O ČEM PSÁT!

Vážení účastníci diskuse,

jsem přesvědčen, že se i nadále budete dočítat ohromující informace o mé osobě, ale nejen o ní. Důvod je jednoduchý: můj zásadní nesouhlas s praktikami bývalého starosty, které spočívaly v různém zvýhodňování několika kamarádů.

Vážení. pokud chcete i nadále diskutovat, diskutujte! Počítejte však s tím, že budete následně napadáni jako již ve zmíněném článku Honza a Pepa (použité vulgarismy nebudu opakovat). Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že Šimanov žije normálním životem, životem, který nám závidí mnohé obce v okolí. To jen výše zmíněný pisatel se snaží navodit atmosféru rozkladu a zmaru. Smiřte se s faktem, že na jeho stránkách se nic pozitivního o naší obci nedozvíte! Pokud chcete, otevřete naše oficiální stránky například fotogalerii nebo nahlédněte do posledního vydání Šimanovského Trianglu.

Bývalý starosto,

zúčastněte se občas kulturních a společenských akcí, přijďte se pobavit a pohovořit se spoluobčany, pomozte naší obci!

Pojďme si nyní dopis starosty trochu vysvětlit (moje reakce jsou ztučněny)

Bývalý starosto,

článek, který jste zveřejnil na Vašich tzv. neoficiálních stránkách obce, je plný polopravd, výmyslů a lží.

Ptám se, proč jste si nezjistil u místostarostky obce, která měla v inkriminovaný den úřední hodiny, jak to bylo mým sprostým a hnusným hlášením o úmrtí občanky Šimanova? Protože, jak píši i v mém příspěvku, vadí mi, jakým hulvátským způsobem jste se zachoval vůči Daniele. To, že ani po více než půl roce na OÚ neumíte pustit rozhlas tak, aby člověk nemusel čekat půl hodiny venku nebo u otevřeného okna, je sice smutné, ale nebylo to důvodem mého článku. Proč jste na rozdíl ode mne nekontaktoval pozůstalé? Proč bych to asi dělal? Já jsem jejich mamince a babičce na rozloučenou nepustil svatební pochod. Proč jste nekontaktoval mne, pokud šlo o můj telefonický rozhovor z "rozhořčenou Danielou"? Opět: Proč bych to dělal? Abyste vynadal i mě? Proč mi vkládáte do úst slova, která jsem nikdy nepoužil? Proč mne podezíráte s podivných choutek k ženě v "Kristových létech". Pouze jsem zopakoval, co jste řekl Daniele. Ať se každý sám rozhodne, jestli věří jí nebo vám. Odpověď je jednoduchá! NEMĚL BYSTE O ČEM PSÁT! Od začátku ledna do poloviny února bylo na stránkách www.simanov.cz uveřejněno 6 příspěvků. Kdyby jeden ubyl, došlo by opravdu k razantnímu poklesu.

Vážení účastníci diskuse,

jsem přesvědčen, že se i nadále budete dočítat ohromující informace o mé osobě, ale nejen o ní. Důvod je jednoduchý: můj zásadní nesouhlas s praktikami bývalého starosty, které spočívaly v různém zvýhodňování několika kamarádů. Pan starosta má zřejmě v této souvislosti na mysli dvě záležitosti:

1.      Komunikaci k 7 rodinným domům - k tomuto uvádím, že projekt komunikace byl schválen všemi šesti tehdejšími zastupiteli. Pro tedy hlasoval Nosek, Fejtová, Kubínová, Spudil, Jeřábek a Holub. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel. To, že současný pan starosta nemůže přenést přes srdce, že on cestu nedokázal zařídit za cca 7 let a Míra Spudil stavební povolení vyběhal za rok, je jen a jen jeho problém.

2.      Prodej pozemku pí Hrůzové - jak u schvalování záměru obce, tak při samotném schvalování prodeje jsem se zdržel hlasování.

Pokud se chce pan starosta bavit o zvýhodňování kamarádů a známých, zeptejte se ho, komu zadal vytvoření oficiálních stránek obce?

Myslím, že již máte svých problémů dost, takže pro příště byste si měl podobné výroky rozmyslet, případně doložit důkazy. Kontrol již na OÚ Šimanov proběhlo nespočet a výsledek žádné z nich ani nenaznačil jakékoliv „zvýhodňování kamarádů".

Vážení. pokud chcete i nadále diskutovat, diskutujte! Počítejte však s tím, že budete následně napadáni jako již ve zmíněném článku Honza a Pepa (použité vulgarismy nebudu opakovat). Já vám zopakuji celou větu: „(…)je velmi zajímavé, že po měsíci bez jakéhokoliv příspěvku se v diskusi objeví jakýsi Honza a hned po pár minutách Pepa, kterým velmi vadí způsob diskuse, který zde vedeme => že nedržíme hubu a krok, jak by si to přál starosta." Ano diskutujte, ale počítejte s tím, že pokud se váš názor nebude shodovat s názorem starosty, může vám druhý den zavolat a sprostě vám vynadat, tak jak to už jednou udělal. Já ani žádný z předchozích starostů jsme se nikdy diskusi nebránili - každý mohl přijít na zasedání zastupitelstva a na cokoliv se zeptat nebo projevit názor. To vy jste se snažil zavést praxi, že diskuse je až na konci zasedání (po proběhlých hlasováních) a pouze k projednávanému programu. Zajímá tě občane něco jiného? Zapomeň, tvoje otázka je nepřípustná. Pane starosto, vy jste ten poslední, kdo může někoho vyzívat k diskusi. Vy totiž diskutovat neumíte! Stačí se podívat na videa ze zasedání zastupitelstva… Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že Šimanov žije normálním životem, životem, který nám závidí mnohé obce v okolí. To jen výše zmíněný pisatel se snaží navodit atmosféru rozkladu a zmaru. Smiřte se s faktem, že na jeho stránkách se nic pozitivního o naší obci nedozvíte! Pokud chcete, otevřete naše oficiální stránky například fotogalerii nebo nahlédněte do posledního vydání Šimanovského Trianglu.

Bývalý starosto,

zúčastněte se občas kulturních a společenských akcí, přijďte se pobavit a pohovořit se spoluobčany, pomozte naší obci!

Ano, Šimanov žije normálním životem a když upozorním na to, jaký je starosta hulvát a despota, rozhodně se nesnažím navodit atmosféru rozkladu a zmaru.

. Šimanov - neoficiální webové stránky obce Šimanov
© L. Nosek
TOPlist