Šimanov

Tak jsme zase bez starosty

Nejdříve si, prosím, přečtěte rezignaci starosty (.pdf).

Tak jsme zase bez starosty. Vydržel ve funkci 10 měsíců, což je v tomto volebním období zřejmě limit, který nikdo není schopen překročit. Nepodařilo se to ani současnému (nyní vlastně už bývalému) starostovi. Důvody, které ve své rezignaci uvedl a které zveřejnila i některá místní média, jsou minimálně úsměvné.

Starosta například oznámil, že ztratil podporu značné části zastupitelstva a, že není schopen přesvědčit část zastupitelů, že je třeba dodržovat platné normy, zákony, vyhlášky atd. Kdy? Při jakých hlasováních? Pokud se podíváte na zápisy z posledních zasedání zastupitelstva, tak vždy se rozhodnutí zastupitelstva shodovalo s názorem (hlasováním) starosty. Vždy! A to i v době, kdy si starosta vymyslel "návrhovou komisi", která v obci velikosti Šimanova nemá žádný význam a starosta ji zavedl, protože nebyl schopen nebo ochoten obhájit své názory.

Starosta dále odstoupil, neboť se prý někomu pozemky prodávají za 20 Kč někomu za 60 Kč a někomu za 250 Kč za metr čtvereční. Toto zastupitelstvo přitom neprodalo jediný pozemek! Stejně tak žádný pozemek neprodal správce obce (ten ani nemohl). Pozemek za 20 Kč za metr se naposledy prodal někdy před 4 lety a pozemky za 60 a 250 Kč za metr se prodávaly do konce roku 2008. Jak tedy může starosta, který byl zvolen v červenci 2009 odstupovat z těchto důvodů??? To pak neměl ani kandidovat.

Starosta se dále ohání tím, že mu jeden zastupitel řekl, že obec už všechno má (zatímco, on považuje Šimanov za nejzaostalejší vesnici v kraji, ne-li v republice). Bohužel, starosta toto "malinko" vytrhl z kontextu, protože zmíněný zastupitel pouze reagoval na výkřiky starosty po zasedání zastupitelstva o tom, že se tady v minulosti udělalo "hovno" (mám zvukový záznam, který zde mohu zveřejnit) a začal starostovi vyjmenovávat, co se v Šimanově vybudovalo (vodovod, kanalizace, osvětlení, rozhlas, postupně se opravovali cesty...). Rozhodně nikdo neřekl, že Šimanov už všechno má.

Starosta neustále hovoří o zvýhodňování zastupitelů a jejich kamarádů. V obci se 180 obyvateli, kde se každý s každým zná a téměř každý je s někým ať více či méně vzdálený příbuzný, je těžké vyhnout se hlasováním, které by takto mohl někdo napadnout. Přesto sám za sebe můžu říct, že jsem se nikdy nerozhodoval podle toho, o kom se hlasovalo. Toto tvrzení bývalého starosty považuji za nehorázné i z důvodu, že jemu samotnému nevadilo, když jiný zastupitel (shodou okolností jeho dobrý kamarád), který při jednom zasedání požádal o pronájem pozemku, který měla pronajatý jiná zastupitelka, hlasoval na druhém zasedání pro odejmutí tohoto pozemku oné zastupitelce. Zastupitel, který má zájem o pozemek a nedostane jej, může na druhém zasedání hlasovat pro odejmutí (zrušení pronájmu) tohoto pozemku někomu jinému? Starosta s tímto jednáním neměl žádný problém. To není zvýhodňování kamarádů???

Opravdu nevím, v čem pan exstarosta spatřuje političnost funkce starosty v Šimanově? Dle mého názoru nemusí být člověk vykonávající funkci starosty politik, ale spíše diplomat. A toto bývalý starosta rozhodně nesplňoval.

Místostarostka do včerejších Jihlavských listů řekla: "Každý má právo vyjádřit svůj názor. Podle mě to ale pan starosta zbytečně vyhrotil a ty důvody, kvůli kterým post složil, nepovažuji za skutečné. Důvody jeho abdikace bych hledala jinde." Jaké důvody tedy vedly starostu k odstoupení, když ty oficiálně uváděné se zdají být pouze záminkou a nevěří jim ani místostarostka? Pan exstarosta nejen, že nemá žádné jednání, on ani není schopen vnímat názory jiných lidí (např. zastupitelů), jež by se jen z části lišily od názoru jeho. On kolem sebe v zastupitelstvu nepotřebuje (nechce) zastupitele s názory a připomínkami, ale naopak tupé stádo, které na povel zvedne ruku. A právě na takové zastupitelstvo si zřejmě chce počkat do podzimních voleb.

. Šimanov - neoficiální webové stránky obce Šimanov
© L. Nosek
TOPlist