Šimanov

Moje zkušenosti s morálními zásadami pana starosty a jednoho člena zastupitelstva obce Šimanov

V diskusi na veřejných stránkách obce z 23.2.2010 píše pan starosta článek - cituji : "Je plný polopravd, výmyslů a lží." Tak reaguje pan starosta na příspěvek pana Noska a dále uvádí. "Důvod je můj zásadní nesouhlas s praktikami bývalého starosty, které spočívaly v různém zvýhodňování několika kamarádů. Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že Šimanov žije normálním životem, životem, který nám závidí mnohé obce v okolí."

A nyní něco o mém příběhu, který se jeví jako z románu, nebo špatného filmu.

Asi před čtyřmi lety jsme koupili domek v Šimanově. Majitelé již několik desetiletí užívali část pozemku ve vlastnictví obce (jako důkaz máme staré fotografie). Tento využívali jako zahradu a pro chov drůbeže a domácích zvířat. Po zakoupení nemovitosti, jsme byli upozorněni starostkou obce, že pozemky byli užívány bez dohody s obcí. Proto jsme okamžitě požádali tehdejší zastupitelstvo o možnost odkoupení. Tato žádost nám byla kladně vyřízena a ze strany obce začali probíhat patřičné formality. Zatím jsme nechali pozemek zaměřit geodety. Ale protože jsme neměli takovou hotovost, co požadovala obec, dohodli jsme se, že odkoupíme jenom část. Druhou část odkoupíme dodatečně. Zaměření obou částí nás stálo 11 500Kč. Mezitím než došlo k uzavření a podepsání smlouvy se změnilo zastupitelstvo. Do funkce starosty nastoupil pan Novák. S ním jsme na druhý pokus (vždy vložení do listu vlastnictví stálo 500 Kč) koupi uskutečnily. Vydané peníze nás nemrzely, byly jsme rádi, že to martýrium máme za sebou. Také s novým starostou jsme ústně dohodli odkoupení zbývající části (maximálně do dvou roků). Když jsme požadovanou částku měli, tak jsme šli na OÚ v domnění, že nic nestojí v cestě naší koupi. Jenomže mezitím starosta zemřel, změnilo se opět zastupitelstvo. Nové zastupitelstvo na doporučení nynějšího starosty (tehdy člena zastupitelstva) nám žádost zamítlo. Došlo k výměně několika dopisů, kde jsme žádali o znovuposouzení naší situace. Přes inkriminovaný pozemek vede cesta k naší nemovitosti, kde také byla jakási garáž, kterou hodláme zrekonstruovat a patřičně legalizovat na stavebním úřadě. Jako stavbu stavební úřad vede a proto jsme chtěli zachovat příjezd, jak využívali minulí majitelé. Po zamítavých dopisech o odkupu, jsme žádali alespoň o zřízení věcného břemene. I toto nám bylo zamítnuto. Byla nám nabídnuta dohoda o pronájmu s přednostním odkupem. S tím jsme souhlasili. Námi požadovaný pozemek však měl hranici od veřejné komunikace několik metrů a proto jsme se se starostou domluvili o pronájmu až od silnice, abychom zase jednou nedopadli špatně. Protože pan starosta nechtěl, aby se pozemek u silnice členil, část byla obce a část v pronájmu, nabídl nám celý k pronajmutí. Souhlasili jsme. Domluvili jsme se na pronájmu s předkupním právem. Než však došlo k podpisu, změnilo se opět vedení obce. Nová starostka s námi smlouvu uzavřela a podepsala v původním znění. Pochopitelně zase proběhly všechny formality (vyvěšení záměru atd.).

Co se však nestalo, celé zastupitelstvo odstoupilo a do obce byl přidělen nucený správce. Nakonec se podařilo sestavit kandidátku, ve které jsem také byla a proběhly volby. Starostou se stal pan Munduch (majitel tehdejší stavební firmy) a začal stavebně řídit problematiku obce. Ke konci loňského roku si pan Holub (dobrý kamarád pana starosty) požádal o možnost zřízení parkoviště. Jenomže požadovaný pozemek jsme měli pronajatý. Když jsem ho na tuto skutečnost upozornila, měl připravenou odpověď, že smlouva je neplatná, nemá náležitosti. Vše jsem si ověřila u právníka a ten mě ujistil, že smlouva je platná. Také na veřejné schůzi starosta přiznal, že je sice platná, ale pro obec nevýhodná. V čem, to neudal. Zřízení parkoviště bylo panu Holubovi zastupitelstvem hlasováním zamítnuto. Pak vše na čas usnulo. Na pracovní schůzce zastupitelstva konané 8.3.2010, nás starosta informoval o bodech připravované veřejné schůze. Jedním bodem bylo vypovězení smlouvy našeho pronájmu. Jako důvod udal, že je smlouva neplatná. Prý mu po dotaze u JUDr. Hronové bylo doporučeno, aby smlouvu vypověděl. Jako důvod uváděla vyústění vjezdu souseda na tento pozemek. Tento vjezd je však posunut proti geodetickému plánu. Když jsem starostu na toto upozornila, řekl, že to nevadí, že vjezd tam je. Také jako další důvod uváděl divné hranice pozemku v zadní části od silnice. Zase jsem mu argumentovala s tím, že jsme respektovali hranice vodárenského pásma. Jako další důvod pana starosty byla možnost parkování. Jsme na konci obce a parkují zde návštěvy naše a pana Holuba. Je pravda, že jeho návštěvy jsou četnější a početnější. Nikdy jsme jim nebránili, aby na námi pronajatém pozemku parkovali. I když při dobré vůli by bylo parkování jinde. Po všem tomto emotivním jednání na obecním úřadě jsem práskla dveřmi a odešla.

Opravdu v dnešní společnosti nemá slušný člověk zastání. Přestože pan starosta písemně prohlašuje, že nikdy neprotěžuje kamarády a toto jednání odsuzuje. A co je toto pane starosto? Pana Noska napadáte a co děláte sám. Ale mě asi nepřísluší posuzovat Vaše a páně Holubovo jednání. Názor si utvoří každý sám po Vašem arogantním samolibém jednání. Vy přece vždy jednáte v souladu se zákonem, který dobře ovládáte. A zákon Vám říká neplatné, nevýhodné, i když je nájem řádně placen a parkování je námi tolerováno. Parkovat v inkriminovaném místě je možno jinde, ale to by zase musel pan Holub uvolnit zabranou cestu, na které je část výběhu pro osla. Na veřejné schůzi bylo toto sice zastupitelstvem odsouhlaseno, ale jak vidno, tomu se snaží pan Holub vyhnout. Pan Holub však chce soukromé parkoviště na námi pronajatém pozemku. Nebo chce přímo zřídit rezidentské parkoviště? Ale to se musí platit vyšší částkou než je obyčejný pronájem pozemku, a v tom je asi záměr pan starosty, který jedná vždy v zájmu obce.

Děkuji všem, co vydrželi až do konce číst toto mé nezáživné povídání, ale možná poučné pro některé z vás. Nedostaňte se férovým jednáním do podobné situace, když si přes vás vyřizují účty pod zástěrkou obhajoby práva.

Sobě přeji silné nervy, protože to teprve po tomto písemném vyjádření propukne. Ale já opravdu nemám ráda lži a polopravdy a žití, získávání výhod na úkor někoho jiného včetně porušování zákona.

Podpis : M. Fréharová - členka zastupitelstva

. Šimanov - neoficiální webové stránky obce Šimanov
© L. Nosek
TOPlist